Ərazi Kodları Azərbaycan

Azərbaycan Ərazi Kodları:

Qəsəbə və ya Bölgə Ərazi Kodu
1.Oghuz24
2.Ordubad36

Ərazi Kodları Azərbaycan