Ərazi Kodları İran

İran Ərazi Kodları:

Qəsəbə və ya Bölgə Ərazi Kodu
1.East Azerbaijan041

Ərazi Kodları İran