Ərazi Kodları İran

İran Ərazi Kodları:

Qəsəbə və ya Bölgə Ərazi Kodu
1.Gilan013
2.Golestan017

Ərazi Kodları İran