Ərazi Kodları İran

İran Ərazi Kodları:

Qəsəbə və ya Bölgə Ərazi Kodu
1.Tehran021

Ərazi Kodları İran