Ərazi Kodları Qazaxıstan

Qazaxıstan Ərazi Kodları:

Qəsəbə və ya Bölgə Ərazi Kodu
1.Kazakhstan6
2.Kazakhstan7

Ərazi Kodları Qazaxıstan