Ərazi Kodu 67 (+97767 / 0097767 / 01197767)Ərazi Kodu 67 / +97767 / 0097767 / 01197767, Nepal


Khusma üçün ərazi kodu 67-dur. Khusma şəhəri Nepal yerləşir. Siz əgər Nepal xaricindəsiniz və Khusma hər hansı bir şəxsə zəng etmək istəyirsinizsə, ərazi kodundan əlavə zəng etmək istədiyiniz ölkənin ölkə kodu da lazım olacaq. Nepal ölkə kodu +977 (00977)-dur, siz əgər Azərbaycan və Khusma zəng etmək istəyirsinizsə həmin şəxsin telefon nömrəsinin əvvəlinə +977 67 kodunu əlavə etməlisiniz. Bu halda ərazi kodunun qarşısında sıfır qoyulmur.

Telefon nömrəsinin əvvəlindəki üstəgəl işarəsi adətən bu formatda istifadə edilə bilər. Buna baxmayaraq, başqa ölkədən telefon nömrəsini yığmaq istədiyiniz halda üstəgəl işarəsini telefon şəbəkəsini xəbərdar edən ardıcıl nömrələr ilə əvəzləmək daha geniş yayılıb. BTİ bütün Avropa ölkələri də daxil olmaqla, bir çox ölkədə istifadə olunan 00-dan istifadə etməyi tövsiyə edir. Azərbaycan Khusma zəng etmək üçün zəng etdiyiniz şəxsin telefon nömrəsinin əvvəlinə əlavə etməli olduğunuz +977 67-ə alternativ olaraq 00977 67-dən istifadə edə bilərsiniz.