Beynəlxalq telefon kodu Jan Mayen adaları

Ölkə adını və ya beynəlxalq telefon kodunu daxil edin:



Ölkə:Jan Mayen adaları

Beynəlxalq telefon kodu:

+47

0047

Yerli vaxt:

23:39

İnternet domeni:

sj

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 06901 146901 nömrəsi, +47 6901 146901 olacaqdır.


Beynəlxalq telefon kodu Jan Mayen adaları

Jan Mayen adaları-yə zəng etmək üçün beynəlxalq telefon kodu. (Jan Mayen adalari): +47




İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Beynəlxalq telefon kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Beynəlxalq telefon kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Jan Mayen adaları daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 0047.8765.123456 olacaqdır


Ölkə kodu Jan Mayen adaları