Ölkə kodu Konqo Respublikası

Ölkə adını və ya ölkə kodunu daxil edin:Ölkə: Konqo Respublikası

Ölkə kodu:

+242

00242

Yerli vaxt:

15:57

İnternet domeni:

cg

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 08084 148084 nömrəsi, +242 8084 148084 olacaqdır.


Konqo Respublikası Ərazi Kodları...Ölkə kodu Konqo Respublikası

Konqo Respublikası-yə zəng etmək üçün ölkə kodu. ( Konqo Respublikasi): +242
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Ölkə kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Konqo Respublikası daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 00242.8765.123456 olacaqdır


Beynəlxalq telefon kodu Konqo Respublikası