Ölkə kodu +354 / 00354

Ölkə adını və ya ölkə kodunu daxil edin:Ölkə kodu:+354

00354

Ölkə:

İslandiya

Yerli vaxt:

19:55

İnternet domeni:

is

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 02576 1122576 nömrəsi, +354 2576 1122576 olacaqdır.


Ölkə kodu +354 / 00354 / 011354

Ölkə kodu +354 / 00354 / 011354: İslandiya
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Ölkə kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, İslandiya daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 00354.8765.123456 olacaqdır


Beynəlxalq telefon kodu +354 / 00354 / 011354