Ölkə kodu +995 / 00995

Ölkə adını və ya ölkə kodunu daxil edin:Ölkə kodu:+995

00995

Ölkə:

Gürcüstan

Yerli vaxt:

20:18

İnternet domeni:

ge

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 05941 1435941 nömrəsi, +995 5941 1435941 olacaqdır.


Gürcüstan Ərazi Kodları...Ölkə kodu +995 / 00995 / 011995

Ölkə kodu +995 / 00995 / 011995: Gürcüstan
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Ölkə kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Gürcüstan daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 00995.8765.123456 olacaqdır


Beynəlxalq telefon kodu +995 / 00995 / 011995