Ölkə kodu Dumont d'Urville Station (Antarktika)

Ölkə adını və ya ölkə kodunu daxil edin:Ölkə:Dumont d'Urville Station (Antarktika)

Ölkə kodu:

+672 1

00672 1

Yerli vaxt:

03:39 - 03:39

İnternet domeni:

aq

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 07424 1767424 nömrəsi, +6721 7424 1767424 olacaqdır.


Ölkə kodu Dumont d'Urville Station (Antarktika)

Dumont d'Urville Station (Antarktika)-yə zəng etmək üçün ölkə kodu. (Dumont d Urville Station): +6721
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Ölkə kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Dumont d'Urville Station (Antarktika) daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 006721.8765.123456 olacaqdır


Beynəlxalq telefon kodu Dumont d'Urville Station (Antarktika)