Beynəlxalq telefon kodu +1242 / 001242

Ölkə adını və ya beynəlxalq telefon kodunu daxil edin:Beynəlxalq telefon kodu:+1 242

001 242

Ölkə:

Baham adaları

Yerli vaxt:

09:39

İnternet domeni:

bs

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 02861 1602861 nömrəsi, +1242 2861 1602861 olacaqdır.


Beynəlxalq telefon kodu +1242 / 001242 / 0111242

Beynəlxalq telefon kodu +1242 / 001242 / 0111242: Baham adaları
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Beynəlxalq telefon kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Beynəlxalq telefon kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Baham adaları daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 001242.8765.123456 olacaqdır


Ölkə kodu +1242 / 001242 / 0111242