Ölkə kodu +98 / 0098

Ölkə adını və ya ölkə kodunu daxil edin:

dən

yə zəng edinÖlkə kodu:+98

0098

Ölkə:

İran

Yerli vaxt:

0:14

İnternet domeni:

ir

Telefon nömrəsi hesablayıcısı


Qeyd:
Ölkə daxili bölgə kodunun ilk 0 rəqəmi burada yığılmamalıdır. Odur ki, ölkə kodu daxil edildikdə 0149 1820149 nömrəsi, +98 149 1820149 olacaqdır.


İran Ərazi Kodları...Ölkə kodu +98 / 0098 / 01198

Ölkə kodu +98 / 0098 / 01198: İran
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Ölkə kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, İran daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 0098.8765.123456 olacaqdır


Beynəlxalq telefon kodu +98 / 0098 / 01198